SZK un Partneri

Informācija

Daugavas kreisā krasta silueta koncepcijas projekts 2008

Daugavas kreisā krasta silueta koncepcijas projekts
/projektēšanas birojs "SZK un Partneri" sadarbībā ar projektēšanas biroju "ARHIS" un Rīgas Pilsētas galvenā arhitekta biroju/