SZK un Partneri

Informācija

Daudzdzīvokļu ēka Rīgā, Hospitāļu ielā 23 2006